วิชาช่างที่เปิดสอน

ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกลไฟฟ้า ไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า
โทร. 081-7110554

ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้า (ภาคปกติ)
ช่างเครื่องกลไฟฟ้า (ภาคค่ำ)

ช่างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิทยุและเครื่องเสียง วิทยุและเครื่องเสียง

enlightenedช่างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  วิทยุและเครื่องเสียง    โทร. 086-5289355 , 085-0852919

ช่างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  วิทยุและเครื่องเสียง  (ภาคปกติ) , (ภาคค่ำ)

ช่างโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์
รูปตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร
ช่างโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9441205
 
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ช่างจักรยานยนต์
โทร. 02-868-4776, 086-8936149
เปิดสอนภาพปกติ และภาคค่ำ
 
เนื้อหาหลักสูตร จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เล็ก
- เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือพิเศษ ความปลอดภัยในการทำงาน
- หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ โทร. 086-3192609
 
เปิดรับรอบ (เช้า/ค่ำ) ค่าเรียนเพียง 305 บาทเท่านั้น
 
เรียนช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ เรียนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ DOS ระบบ Winodows
การปรับแต่ง BIOS การตั้งค่าระบบ ติดตั้งโปรแกรม ติดตั้งเครือข่าย ซ่อมเครื่องพิมพ์
ซ่อม MainBoard ในราคาที่ทุกท่านสามารถเรียนได้
พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ โทร. 086-7588196

ภาคปกติ/ภาคค่ำ (สอบภามผู้สอน)

เนื้อหาหลักสูตร ฝึกทักษะในการพิมพ์ดีด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จนคล่อง
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์จริง การทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ โดยดำเนินไปตามขั้นตอนของแบบฝึกหัดแต่ละบทจนชำนาญ

ศิลปประดิษฐ์และประยุกต์ ศิลปประดิษฐ์และประยุกต์

ศิลปประดิษฐ์และประยุกต์ โทร. 086-0181300, 081-8019345
  
ศิลปประดิษฐ์ (เปิดภาคเช้าและภาคบ่าย) สอบภามผู้สอน
ศิลปประยุกต์ (ภาคค่ำ)
หลักสูตรที่ทำการเปิดสอน
1. การกัดลายแก้ว - กระจก
2. การทำของชำร่วย
3. การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์
4. การทำดอกไม้ประดิษฐ์
5. การแกะสลัก ผัก ผลไม้
6. การทำผ้าปาติก ลายมัดย้อม
*แต่ละวิชาไม่ได้เปิดพร้อมกัน ให้สอบถามผู้สอนก่อน

แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนไทยประยุกต์
นวดแผนไทย โทร. 083-9734964, 081-9343898
 เปิดสอน รอบเช้า / บ่าย / ค่ำ
 

 - เรียนจุดสำคัญในการนวดแก้อาการปวดเมื่อย เทคนิคการนวดในลักษณะต่างๆ ข้อห้ามข้อควรระวัง ประโยชน์และโทษของการนวดและแก้อาการต่างๆ เช่น บรรเทาอาการปวดศีรษะเนื่องจากความเครียด, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลัง ไหล่ บ่า แขน ขา ขยับไม่ได้ ป้องกันการเสื่อมของสุขภาพ

ช่างเสริมสวย อ.นันณภัส ช่างเสริมสวย

ช่างเสริมสวย
รับภาคปกติ และภาคค่ำ

ภาพในโรงเรียน

หน้า

Subscribe to วิชาช่างที่เปิดสอน