ช่างตัดผมชาย

Total votes: 321.0
ตัดผมชาย

ช่างตัดผมชาย
โทร. 089-1343948

อ.ศศิวิมล  โชติชัยกุล

รับปริญญา
 รับภาคปกติและภาคค่ำ
หลักสูตรช่างตัดผมชาย
 เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดผม

           อุปกรณ์ช่างตัดผม

การใช้หวี,ปัตตะเลี่ยน,กรรไกร,มีดโกน

การใช้หวี  

 

- หน้าที่ของเครื่องมือแต่ละอย่าง
- วิธีการจับหวี       ตัดผมชาย
- วิธีจับปัตตาเลี่ยน
- บุคลิกภาพที่เหมาะสมของช่างตัดผม
- หลักการตัดผมชาย
- หลักการเรียนตัดผมชาย
- ทฤษฎี/ปฏิบัติ วิธีการตัดผมทรงนักเรียน
- ทฤษฎี/ปฏิบัติ วิธีการตัดผมทรงอเมริกัน
- ทฤษฎี/ปฏิบัติ วิธีการตัดผมทรงรองทรง...ฯลฯ...

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/luangpor/domains/luangpor.net/public_html/main/modules/system/system.mail.inc' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/luangpor/domains/luangpor.net/public_html/main/includes/bootstrap.inc on line 3179