ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกลไฟฟ้า

Total votes: 359.0
ไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า
โทร. 081-7110554

ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้า (ภาคปกติ)
ช่างเครื่องกลไฟฟ้า (ภาคค่ำ)

เนื้อหาทีสอน
- ความรู้พื้นฐานเครื่องกลไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า เครื่องมือวัด อุปกรณ์ป้องกัน ทฤษฎีสนามแม่เหล็ก
- มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส การใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส การพันมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส
- การใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส การพันมอเตอร์ 3 เฟส
- การควบคุมมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้า การควบคุมมอเตอร์ทางเดียว การทำงานตามลำดับ การหมุนมอเตอร์ การสตาร์ทมอเตอร์ด้วยการลดกระแสหม้อแปลงไฟฟ้า